Över 30 miljarder dollar till Irak

Under givarkonferensen för Irak har det nu utlovats ett stöd på omkring 33 miljarder dollar till landets återuppbyggnad.
20 miljarder kommer från USA och 13 från övriga länder. Vad som är lån och vad som är gåvor av de utlovade pengarna är ännu oklart. Sveriges bidrag blev omkring 250 miljoner kronor.