Polarisen på väg försvinna

Istäcket kring nordpolen försvinner snabbare än väntat och den havsis som också ligger kvar under sommaren kan vara helt borta nästa sekelskifte. Den amerikanska rymdstyrelsen Nasa har studerat satellitbilder som visar att istäcket krymper med nio procent per årtionde som en effekt av växthuseffekten.
Troligen kommer avsmältningen att öka ännu snabbare eftersom solvärmen inte reflekteras bort av isen utan absorberas av det mörka havsvattnet. Eftersom det rör sig om havsis kommer inte havsnivån att stiga vid avsmältningen. Den snabbaste avsmältningen äger rum i vattnen utanför norra Alaska och nordöstra Sibirien. TT