Bara små effekter av magnetstorm

Den geomagnetiska storm som utlöstes av ett en stor eruption på solen häromdagen har nått jordens atmosfär men har än så länge inte orsakat några större problem.
Enligt USAs rymdcenter har den magnetiska stormen bara orsakat smärre störningar för kommunikationerna med flygplan och för radiotrafiken med klättrarteam på Mount Everest. Kraftbolag världen över har uppmanats att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika problem med elförsörjningen.