Invandrartäta områden har blivit tätare

Landets invandrartätaste stadsdelar blev än mer invandrartäta mellan åren 1997 och 2007, enligt Statistiska centralbyrån som undersökt 38 stadsdelar i landet.

Undersökningen visar också att andelen förvärvsarbetande ökat markant i flera av stadsdelarna under perioden.

I till exempel Rosengård i Malmö arbetade knappt 20 procent av befolkningen 1997. 2007 hade den siffran stigit till drygt 34 procent.

Enligt SCB minskade också andelen invånare med någon form av bidrag i de allra flesta stadsdelarna mellan 2004 och 2007