Komplicerad folkomröstning i Colombia

Colombianerna har en intensiv helg framför sig. På lördagen folkomröstning och kommunalval på söndagen. Folkomröstningen på lördagen, den första i landets historia, är i princip en förtroendeomröstning om president Alvaro Uribe och därför avgörande för hans fortsatta tid som president.
I Colombia brukar valdeltagandet vara lågt. Och att hålla två val på en och samma helg är ett riskfyllt företag. Framför allt som deltagandet i folkomröstningen måste överstiga 25 procent för att den alls ska vara giltig. Komplicerad omröstning Och som om inte det vore nog så är folkomröstningen i dag så komplicerad att många väljare har svårt att förstå den. Det rör sig om femton frågor som rymmer allt från löner och pensioner för statsanställda till hur nationens budget ska utarbetas och antas. En kvart att läsa frågorna Det tar en kvart bara att läsa igenom alla frågor och språket är ofta så tekniskt och kryptiskt att det inte alls är självklart vad frågan egentligen handlar om. Utgifterna ska minskas För regeringen handlar det om att minska statens utgifter och dra undan mattan för den korruption som alltid har urholkat statens finanser och undergrävt förtroendet för politikerna. Men för oppositionen handlar det om att president Uribe vill få fullmakt för att driva en auktoritär politik. Kampanj för valbojkott Såväl det liberala partiet, landets största, som den fackliga rörelsen har drivit en aktivt kampanj för att bojkotta folkomröstningen. Och man kan fråga sig varför president Uribe alls bryr sig om att ta risken att förlora. Starkt väljarstöd Han är fortfarande enastående populär. Över 75 procent av väljarna stödjer honom. Och de frågor som tas upp i folkomröstningen skulle han lika gärna ha kunnat driva i kongressen. Så varför ta risken. Ett nederlag skulle vara förödande både för hans politiska auktoritet och för statens finanser på kort sikt. En fråga om ärlighet Själv säger Alvaro Uribe att det helt enkelt handlar om ärlighet. Om att uppfylla sitt löfte från valkampanjen att förändra den politiska kulturen i Colombia. Men för att göra det, har han alltså valt en ovanligt komplicerad och riskfylld metod, som har förvirrat väljarna, snarare än att entusiasmera dem.
Lars Palmgren, Santiago lars.palmgren@sr.se