Kvarteret Negern i Karlstad byter namn

Det så omdiskuterade kvartersnamnet Negern i Karlstad tas bort. Det har en enig Stadsbyggnadsnämnd i dag beslutat.
(SR Värmland)