Minskad biltrafik i London med trängselavgifter

Trängselavgiften i London har verkligen minskat trängseln i centrala stan och höjt medelhastigheten i trafiken. Det visar den utvärdering som nu har gjorts av det väldiga experimentets första halvår.
Av de 50 000 som inte längre tar bilen in till centrala London på vardagarna har drygt hälften gått över till allmänna färdmedel. Cyklar eller åker med Resten är såna som antingen bara körde igenom delar av zonen förut och nu kör andra vägar eller har valt cykel, motorcykel eller passagerarplatsen i någon annans bil istället. Bussresandet ökar De flesta som har börjat åka kollektivt åker buss. Fler bussar har satts in, och systemet har svalt tillskottet utan problem. Trafikköerna har lättat märkbart och medelhastigheten i centrala staden ökat. Negativa effekter uteblev Rapporten om det första halvåret är gjord av den myndighet, under Londons borgmästare, som har hand om trängselavgiften. Huvudbudskapet är att även om man inte kan utvärdera alla effekter förrän längre tid har gått så är bilden vad man kallar ”mycket uppmuntrande”. De negativa effekter en del hade befarat uppstod inte. Lägre intäkter än förväntat Det enda som inte har motsvarat förväntningarna är intäkterna från avgiften. Förhandsberäkningarna låg för högt. Men i snitt 108 000 betalande per dag ger ändå ett netto på närmare 900 miljoner kronor det första året. Oklara effekter för detaljhandeln Effekterna för detaljhandeln i centrala London är svårare att utvärdera. Både stora och små affärsägare har klagat över nedgångar i år. Men andra faktorer än trängselavgiften spelar in. En ekonomisk nedgång, färre turister på grund av kriget i Irak och terrorrädsla, en exceptionellt varm sommar och en långvarig stängning av den tunnelbanelinje som löper genom de stora affärsdistrikten.
Agneta Ramberg, London agneta.ramberg@sr.se