Fri haschförsäljning i Köpenhamn prövas

I Köpenhamn i Danmark kan hasch komma att få säljas fritt framöver. En politisk majoritet är positiv till att på prov tillåta statlig försäljning av drogen under tre år för att komma till rätta med den kriminella haschmarknaden.

Enligt förslaget ska försäljningen ske på kaféer eller i mera neutrala butiker som liknar de svenska Systembutikerna.

Försöket med fri haschförsäljning i Köpenhamn kräver en lagändring, och den väntas tidigast i början av nästa år.