Vill skapa ett europeiskt lärarnätverk

Det svenska ordförandeskapet i EU försöker nu lansera ett europeiskt nätverk mellan lärare, för att få fler lärare att studera och vidareutbilda sig i andra länder.

– Att vi skulle ha ett system i Europa där man systematiskt där systematiskt skulle kunna studera i andra delar i Europa och på andra länders universitet. Man lär sig naturligtvis ämneskunskaper lika väl i andra länder men man får så mycket mer med språk och kulturella impulser, säger utbildningsminister Jan Björklund, efter att det informella mötet för EU:s utbildningsministrar i Göteborg avslutats.

Hur togs det här emot av de andra?

– Det finns en stor samsyn bland Europas utbildningsministrar att det måste i den här riktningen. Både när det gäller att lyfta läraryrkets status på olika sätt, förbättra kvaliteten i lärarutbildningen och ha ett större utbyte.

Mötet har handlat om lärarnas och skolledarnas betydelse för kvaliteten i skolan. Samsynen gäller hur viktigt det är att få personer med toppbetyg att vilja bli lärare. Också hur lärarutbildningarna ska förbättras och att alla ska få fortbildning och kompetensutveckling. Skolledarnas mycket viktiga roll betonades. De behöver rätt utbildning för att bli bra ledare. En undersökning som citerades visade att det vanligaste skälet att lärare slutar inte är dålig lön utan att skolans rektor var dålig.

I Göteborg har ministrarna diskuterat, avsikten är att det ska komma detaljerade slutsatser och förslag till rådsmötet i november. Det föreslagna lärarnätverket blir också en fråga för EU-kommissionen och utbildningskommissionären Jan Figel var mycket nöjd med Göteborgsmötet: Han sa att lärarna är det första svaret på en bättre skola.

Jan Figel ansåg det oerhört viktigt att alla Europas elever får en högkvalitativ utbildning inte bara de som visar bäst resultat. Skolan måste bli lika populär som fotbollen. Alla måste vilja vara med och tycka att den är rolig sa Jan Figel bland annat.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se