Teknikföretagen öppna för ettårsavtal

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, som gärna vill ha fleråriga avtal, kan den här gången även tänka sig även ett ettårigt avtal, eftersom det ekonomiska läget är så osäkert.

– Dels det ena är ett ettårsavtal där man i princip inte gör något. Ett treårsavtal är ju det som vi har jobbat med tidigare och det kan mycket väl vara en bra lösning, det skapar förutsägbarhet. Men det kräver ju dels att du hamnar på sådana nivåer att du skapar, helst, komparativa fördelar i varje fall inte komparativa nackdelar visavi våra konkurrentländer, säger Anders Weihe, vid Teknikföretagen.

Tidigare har Teknikföretagen, vars medlemsföretag har ungefär 300 000 anställda, förespråkat fleråriga avtal. Det ger stabilitet och långsiktighet har man sagt.

Men den här gången kan man tänka sig ett ettårigt avtal, likväl som ett flerårigt.

Budskapet om löneökningarna är däremot samma som arbetsgivarsidan sagt tidigare: Den ekonomiska krisen gör att det inte finns utrymme för löneökningar som bestäms centralt nästa år.

Däremot kan företag och anställda komma överens om det lokalt.

Men det är något som fackförbunden absolut inte håller med om. De menar att det visst finns utrymme för löneökningar även nästa år.

Teknikföretagens löneavtal med facken har också satt märket för andra löneavtal, och är därför extra intressant.

Men nu när industrin drabbats hårt i lågkonjunkturen, så har företrädare för facken hävdat att även andra branscher utsätts för internationell konkurrens och att fler branscher därmed borde vara med och sätta lönemärket, som exempelvis handeln.

Men det är ett resonemang som Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe underkänner helt.

Enligt Teknikföretagen finns det ett löneutrymme i de centrala förhandlingarna, om det blir ett flerårigt avtal. Däremot helst inte det första året.

Dessutom kan Teknikföretagen tänka sig en finsk modell, med treårigt avtal, där löneökningarna bestäms varje år allt eftersom, men under fredsplikt.

Trots att det redan är högt tonläge mellan fack och arbetsgivare om det ens finns utrymme för löneökningar, så tror Anders Weihe ändå att det kommer att bli en avtalsrörelse som är ganska konfliktfri.

– Jag utgår från att alla tycker att det är en dålig idé att gå i konflikt i ett sånt här läge som vi befinner oss i. Om jag har rätt id et så borde risken för konflikter vara låg. Det är min bedömningen, säger Anders Weihe, Teknikföretagens förhandlingschef.

Pär Ivarsson
par.ivarsson@sr.se