Antalet fall av svininfluensa minskar

Antalet nya anmälda fall av den så kallade svininfluensan minskade kraftigt under förra veckan jämfört med veckan innan, från 136 till 107.

Smittskyddsinstitutet tror att minskningen beror på att vi just passerat en första, mycket liten topp i spridningen.

Erfarenheter från tidigare pandemier gör det troligt att viruset kommer tillbaka med full kraft när vädret blir kallare och därmed mer gynnsamt för influensaspridning.