FN:s säkerhetsråd:

Enigt om att avskaffa alla kärnvapen

FN:s säkerhetsråd har enats om en resolution som på sikt ska avskaffa kärnvapnen. Det är en av USA:s president Barack Obamas hjärtefrågor. Och det var han själv som ledde säkerhetsrådets möte.

Den amerikanske presidenten kunde efter omröstningen i säkerhetsrådet konstatera att rådet enhälligt antagit resolution 18:87 som syftar till att begränsa spridningen av världens kärnvapen och på sikt avskaffa dem. Det var första gången någonsin som en amerikansk president ledde säkerhetsrådet i ett möte och bara femte gången sen 1946 som rådet sammanträdde på statschefsnivå.

Beslutet i säkerhetsrådet var visserligen väntat men måste ändå ses som en symbolisk framgång för inte minst Barack Obama som gjort kärnvapenfrågan till en av sina viktigaste.

Obama sade i sin kommentar efter omröstningen att det kommande året blir avgörande för om den antagna resolutionen kommer få avsedd effekt. En rad möten på hög nivå kommer att hållas, inte minst i USA i april nästa år.

Dessutom kommer USA och Ryssland fortsätta förhandlingarna om att få till ett nytt nedrustningsavtal efter det att START-överenskommelsen löper ut i december i år. USA och Ryssland äger 90 procent av världens alla kärnvapen.

Resolutionen som antogs idag uppmanar bland annat de stater som inte undertecknat det internationella ickespridningsavtalet för kärnvapen att göra det och de som gjort det, att leva upp till sina åtaganden. Resolutionen nämner inte till exempel Iran och Nordkorea vid namn, men man ska notera att beslutet kommer bara någon vecka innan de internationella samtalen med Iran om det landets kärnenergiprogram ska hållas.

Daniel Alling, New York
daniel.alling@sr.se