Forskare: Nytt hiv-vaccin ger effekt

För första gången har ett hiv-vaccin som ger ett visst skydd mot smittan tagits fram. Det hävdar forskare i dag. Det nya vaccinet ska minska risken att smittas av viruset med en tredjedel.

Det ett mycket positivt resultat menar Eric Sandström, professor vid venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm.

– Vi hade nog väntat att det skulle kunna bli ett resultat som var lite tvetydigt, men det här var ju ett väldigt entydigt besked om att det faktiskt går att immunisera och förhindra hiv-infektion, säger han.

Är detta ett genombrott?

– Ja, det får man betrakta det som.

Ända sedan hiv-viruset upptäcktes för 25 år sedan har forskare över hela världen försökt ta fram ett vaccin mot smittan, men alla har tidigare misslyckats.

Nu hävdar alltså forskare från USA och Thailand att de har lyckats ta fram ett vaccin som i alla fall ger ett visst skydd mot smittan.

Vaccinet, som är en kombination av två äldre vaccin, testades i en stor studie där 16 000 thailändare medverkade. Resultatet visar att smittrisken minskar med en tredjedel.

I den vaccinerade gruppen smittades 51 personer med hiv, medan 74 av de som bara fått placebo smittades.

Det är en liten skillnad menar Britta Wahren, professor i virologi vid Karolinska institutet. Hon betonar dock att det är långt kvar tills ett helt fungerande vaccin kan tas fram, även om resultatet inger hopp.

– Det är mycket intressant att man har lyckats, men man har inte lyckats fullt ut. Det är en mycket svag effekt av vaccinet, få man säga, men det talar ändå för att man kan förbättra den effekten, säger hon.

Resultatet av studien har heller inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, vilket är brukligt när seriös forskning presenteras.

Eric Sandström menar att man kan lita på att siffrorna stämmer ändå eftersom det är trovärdiga forskare och den amerikanska och thailändska staten som ligger bakom studien.

– Siffran kan man tro på. Den kommer inte att ändra sig om den blir publicerad eller inte. Däremot kommer det att vara många omständigheter kring detta som kan påverka hur man ska tolka den siffran, säger han.

På patientföreningen Hiv-Sverige är man inte lika förhoppningsfull över de nya uppgifterna.

– Vi ställer oss lite tvekande till detta. Vi har hört nyheter i många år om nya vacciner som ska komma och lovande resultat. Men tyvärr är det så att nästan samtliga har fallerat i slutändan, säger Lasse Lindberg, informationsansvarig på föreningen.

Cecilia Khavar
cecilia.khavar@sr.se