FORSKARE AVRÅDER FRÅN MASSTESTNING

Prostatatester inte tillräckligt bra

Forskare avråder från att införa masstestning för män för att upptäcka prostatacancer med en typ av blodprov.

– Vi kan konstatera att PSA är en av de bästa blodprovstesterna som finns för att kunna påvisa cancersjukdom. Men trots detta är det alltså inte tillräckligt bra för att undersöka hela den manliga befolkningen, säger Benny Holmström, överläkare i Gävle och doktorand vid Umeå universitet.

Forskarna har jämfört frysta blodprover från 540 män i Västerbottens län som diagnostiserats med prostatacancer med blod från friska män.

Man har undersökt värdet av PSA, alltså prostataspecifikt antigen.

Det är ofta förhöjt hos män med prostatacancer, men kan också vara det vid en ofarlig förstoring av prostatan.

Därför finns det inte tillräckligt starkt vetenskapligt stöd för att införa liknande masstestning av män som mammografi för kvinnor.

– De resultat vi kommer fram till i studien talar starkt för att det blir för många som blir oroade i onödan och utsatta för undersökningar i och med att det är ett positivt testutfalll. Det är inte rekommendabelt än att införa något sådant.

Men överläkaren och forskaren Benny Holmström tycker ändå inte att män helt skall avstå från att PSA-testa sig.

– Det pågår ju naturligtvis forskning för att hitta andra faktorer som med enkla test då skulle kunna göra bättre ifrån sig än PSA. Men det är ingenting som är i allmän användning än, tyvärr, säger Benny Holmström, överläkare i Gävle och doktorand vid Umeå universitet.

Nils Eklund 
nils.eklund@sr.se

Samarbete med SR Västerbotten