Lärarförbunden vill ha besked om slöjor

De två stora lärarförbunden i Sverige vill att regeringen sätter ner foten och säger om det är tillåtet eller inte att bära heltäckande slöjor i skolan.

– Här har regeringen helt enkelt nu en situation som kräver att man klargör så att inte den här osäkerheten och bristen på likvärdighet faktiskt leder till tveksamheter runt omkring olika saker både när det gäller lärarutbildning, när det gäller situationen på skolorna. Regeringen borde kliva in i den här debatten tycker jag, säger Eva-Lis Sirén som är ordförande i Lärarförbundet.

Stockholms stad vill förbjuda en barnskötarstudent att bära en så kallad niqab, en slöja som täcker hela kroppen förutom en springa för ögonen.

Samtidigt accepterar Stockholms universitets lärarutbildning studenter i samma typ av slöja, Just nu är det två studenter som bär niqab som läser på universitetet.

Men även för de här studenterna är framtiden oviss. Under sin utbildning till lärare gör de praktik och då är det blir det skolan de gör praktik på som avgör om de får bära niqab eller inte.

Det behövs helt klart ett gemensamt regelverk, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas riksförbund.

– För de studenter som tänker sig de här utbildningarna är det också viktigt att de vet vad som gäller innan man kommer in på utbildningen och hamnar i en problematisk situation, säger Metta Fjelkner.

Frågan om den heltäckande slöja i skolan är inte ny. För några år sedan ville en rektor på en skola i Göteborg få vägledning från Skolverket när det gällde två elever i burqa, en heltäckande slöja med flor framför ögonen.

Skolverket kom fram till att enskilda skolor, om de vill, kan förbjuda elever att bära burqa. Nu gäller frågan alltså blivande lärare och barnskötare i niqab.

De båda stora lärarfacken vill nu ha enhetliga regler. Båda facken är också emot att lärarstudenter och lärare har niqab i skolan.

– Grunden i lärande kräver kommunikation. Ansiktsuttryck och kroppsspråk är en viktig del. Det här bör tydliggöras av regeringen, säger Eva-Lis Sirén från Lärarförbundet.

Varken utbildningsminister Jan Björklund eller integrationsminister Nyamko Sabuni, har velat ge en intervju om de här frågorna.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se