Ny forskningsrapport:

Barnaga ger sämre intelligens

Barn som blir slagna kan bli hämmade i sin mentala utveckling. Det visar ny forskning som bland annat bygger på intervjuer med 17 000 studenter i 32 länder.

Forskningen, som Svenska Dagbladet skriver om, visar på en stark koppling mellan studenternas rapporterade förekomst av barnaga och de allmänna IQ-nivåerna i landet - intelligenskvoten är lägre i länder där barnaga är vanligare.

En förklaring till den negativa påverkan på intelligensen anses vara att upprepat våld i familjen leder till kronisk stress hos barnen.