Försvarminister Sten Tolgfors (M) anklagar oppositionen för att vilja att Säpo och polisen ska få information från FRA. Foto: Scanpix.
JUST NU: FRA-Debatten

M: Oppositionen vill öppna FRA-shoppen

I dag håller riksdagen debatt och fattar beslut om regeringens tillägg till lagen om signalspaning, FRA-lagen.

Först ut är Anders Karlsson (S) som kritiserade regeringen för att ha varit "geniunt ointresserade" av att få till en bra lag.

Socialdemokraterna vill att en bred parlamentarisk utredning tillsätts.

Vänsterpartiets Alice Åström var talare nummer två och var starkt kritisk till de nya tilläggen till lagen.

– Vi säger ja till skyddet för den personliga integriteten, sade Alice Åström när debatten inleddes.

Alice Åström menade i sitt anförande att man bör riva upp lagstiftningen och precis som Socialdemokraterna föreslog hon en parlamentarisk utredningen som tar hänsyn till den personliga integriteten.

– Riv upp, gör om, gör rätt avslutade Alice Åström sitt anförande.

Som tredje talare klev Peter Rådberg (MP) upp i talarstolen. Miljöpartiet tar avstånd från FRA-förslaget förklarade Peter Rådberg.

Han fortsatte med att redogöra skälen för detta där det första var att FRA ges tillstånd till massavslyssning av befolkningen.

Rådberg kritiserade också de nya tilläggen till lagen som riksdagen senare i dag ska rösta om.

– Att de bara får spara den i ett år är en förbättring, men långt ifrån tillräckligt, sade Peter Rådberg.

Han fortsatte med att anklaga förslaget för bristande rättssäkerhet.

Karin Enström (M) är fjärde talare i debatten och den första borgerliga ledamoten på talarlistan. Hon kritiserade föregående talare och menade att det inte stämmer att det kan bli fråga om massavlyssning.

Hon påpekade att det bara är regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten som får ge FRA i uppdrag att signalspana och att det införs en ny kontrollmyndighet.

Peter Rådberg (MP) frågade i sin replik Karin Enström (M) om varför inte den spaning som redan kan genomföras vid behov inte duger. Karin Enström svarade att den nuvarande spaningsformen är för oreglerad.

Anders Karlsson (S) anklagar i en replik regeringen för arrogans som inte har bjudit in oppositionen i framtagandet av det nya förslaget till FRA-lagen.

Som femte talare gick Staffan Danielsson (C) upp i talarstolen. Han sa att de tre oppositionspartierna verkar ha väldigt olika åsikter om FRA-lagen sinsemellan och frågade sig hur de skulle kunna komma med ett bättre, enat förslag än det som regeringen har tagit fram.

Han sa sig vara nöjd med de nya tillägen i lagförslaget

– Det känns positivt att i den lagstiftning som nu kommer på plats känna igen så många tillägg som vi har diskuterat under det senaste året.

Staffan Danielsson poängterade också att signalspaningen främst handlar om insamling av internationell tele- och nättrafik som ska avlyssnas för att upptäcka hot mot Sverige, och att syftet inte är att avlyssna kommunikationen mellan svenska parter.

Han meddelar vidare att Centerpartiet vill se att om lagen antas ska den granskas och utvärderas redan till år 2011, för att då eventuellt göra ytterligare förändringar i lagen.

Staffan Danielsson vill se att riksdagen tar gemensamt ansvar för Sveriges säkerhet.

– Det är inte bra när det blir blockstrid. Sverige är större än partierna, säger han.

Alice Åström (V) upprepar i sin replik, efter en fråga från Staffan Danielsson, att hon anser att FRA-lagen i sin nuvarande form bryter mot Sveriges grundlag, och påpekar att mediernas branschorganisationen Tidningsutgivarna är av samma åsikt.

Hon menar till exempel att meddelarskyddet hotas av signalspaningen.

Allan Widman (FP) är sjätte talare. Han lyfter fram behovet av skydd inte bara mot militära hot utan även mot IT-attacker och attacker mot det svenska samhällets infrastruktur.

– Ordet krig håller på att få en vidare innebörd, säger han.

Allan Widman anklagar opposition för att inte ha några seriösa förslag.

Peter Rådberg (MP) replikerar och jämför debatten med en boxningsmatch.

På en fråga från Peter Rådberg (MP) säger Widman att FRA med den nya lagen inte får möjlighet att massavlyssna svenska folket.

– De har heller inte möjlighet att göra det, säger han.

Alice Åström menar i en replik att Allan Widman med en bakgrund som jurist borde inse problematiken med FRA-lagens alla tillägg. Hon menar att det faktum att hela fyrtio tillägg gjorts till lagen innebär ett problem för rättsäkerheten.

Allan Widman menar i sin tur att den svenska arbetet med den svenska FRA-lagen har varit transparent.

Widman menar också att oppositionen inte har lyckats redogöra för vilka brister man anser finns i tilläggsförslaget.

Anders Karlsson (S) ifrågasätter varför oppositionen inte bjöds in till diskussion för att hitta en bred parlamentarisk lösning innan lagförslaget debatterades första gången.

I en replik anklagar Allan Widman Socialdemokraterna för att ha försökt göra blockpolitik av FRA-frågan.

Även Else-Marie Lindgren (KD) kritiserar Socialdemokraterna.

– Socialdemokraterna har visat prov på osedvanligt obstruerande, säger hon.

Vi har gjort fyrtio tillägg till förslaget, ända kan ni inte godkänna det. Det tycker jag är olyckligt, säger Else-Marie Lindgren.

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) får ordet. Han börjar med att beskriva vad han anser vara förbättringar i förslaget.

– Det stärker på punkt efter punkt skyddet för den personliga integriteten, säger Sten Tolgfors.

– Vi tar ansvar för landets säkerhet, sägar han.

Han fortsätter med att säga att förslaget har varit ute på en utförlig remissrunda och att resultatet om förslaget röstas ner är en tillbakagång till en oreglerad signalspaning.

– Att säga nej till regleringen är att återgå till ett laglöst tillstånd, säger Sten Tolgfors.

Enligt Sten Tolgfors är signalspaning och underrättelseverksamhet nödvändigt för att skydda Sverige.

– Jag vet att Socialdemokraterna vet att information från FRA är nödvändig för att skydda Sverige, och för att skydda svenska män och kvinnor i utlandstjänst, säger Tolgfors och anklagar oppositionen för att inte ta ansvar för att skydda Sverige från yttre hot.

Försvarsministern säger också att regeringen nu går längre ur integritetssynvinkel än riksdagen begärde vid beslutet förra året. Han anklagar också oppositionen för att vilja öppna upp för att Säpo och polisen ska få information från FRA.

– Oppositionen vill öppna FRA-shoppen igen, säger Tolgfors.

Han ifrågasätter också vad det är oppositionen vill förändra i förslaget.

– Riv upp, gör om, gör rätt säger ni men vad är det vi ska göra om och vad är det ni tycker är rätt, säger Sten Tolgfors.

Gunilla Wahlén (V) får ordet och ifrågasätter vad som händer med meddelarskyddet och hur kommunikationen mellan advokater och klienter och läkare och patienter ska skyddas från avlyssning.

Nästa ledamot i talarstolen är Per Bolund (MP). Han redogör för kritiken mot lagförslaget och tar bland annat upp exempel på hur andra länder varnat sina företag för att lagra data i Sverige. Han menar att lagförslaget riskerar att skrämma bort viktiga telekomföretag från Sverige.

Han påpekar att Google har sagt att det svenska lagförslaget inte är acceptabelt.

Per Bolund menar att källskyddet och meddelarskyddet är hotat på grund av lagförslaget.

Han undrar vidare hur man ska se till att kommunikation som omfattats av ovan nämnda skydd faktiskt inte kontrolleras.

Debatten fortsätter med att Miljöpartiets Lage Rahm får ordet och följs sedan av partikamraten Mehmet Kaplan. Kaplan argumenterar för att integriteten är hotad av det nya förslaget.

Staffan Danielsson (C) begär replik på Mehmet Kaplans anförande. Han håller med föregående talare om att integriteten i dagens samhälle är hotad. Men han menar att så mycket skydd för integriteten som möjligt är inbyggt i förslaget.

Han menar vidare att signalspaning i tråd är nödvändigt för att skydda integriteten. Han ifrågasätter också att oppositionen vill öppna för fler aktörer att vända sig till FRA.

Danielsson menar att Centerpartiet brinner för integriteten.

Mehmet Kaplan replikerar och hänvisar till ett citat av Benjamin Franklin.

"Den som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet riskerar att förlora båda"

Ordet går till Vänsterpartiets Kalle Larsson. Han ber ledamöterna att komma ihåg det ovan nämnda citatet när de röstar.

Han varnar för ett framtida samhälle där den personliga integriteten riskeras.

– Ett sådant samhälle tror jag inte att någon av oss vill leva i, säger Kalle Larsson.

Han fortsätter med att säga att försvarsministern använder terrorhotet mot Sverige som motiv till den FRA-lagen. Kalle Larsson menar att det är Sveriges militära närvaro i andra länder som riskerar att utsätta Sverige för terrorism.

Staffan Danielsson (C) begär replik på Kalle Larssons anförande och antyder att Vänsterpartiets kommunistiska historia inte gör partiet trovärdigt i integritetsfrågor.

Kalle Larsson replikerar och ifrågasätter vad han anser vara ett påstått terroristhot mot Sverige.

Han ifrågasätter också varför man inte ska avlyssna teletrafik inom landet.

Replikskiftet avslutas och ordet går till Göran Thingwall (M) som betonar vikten av att värna patientsäkerheten.

Ordet går sedan till Max Andersson (MP). Han menar att det är fel att säga svenska medborgare inte kommer avlyssnas.

Camilla Lindberg (FP) får ordet. Hon börjar med att tacka departementet och försvarsministern. Hon säger att hon är tacksam för de för de förbättringar som gjorts men säger att hon ändå kommer att avstå från dagens votering.

-- Trots alla samtal jag har haft känner jag mig inte hundraprocentigt säker, säger Camilla Lindberg.

Debatten avslutas och kammaren övergår till omröstning.

Hanna Birath
hanna.birath@sr.se

Mathias Gerdfeldter
mathias.gerdfeldter@sr.se

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".