Skoterkort föreslås finansiera underhåll

I takt med snöskoteråkarna blivit allt fler så har frågan om ett nationellt finansieringssystem för underhåll av skoterleder blivit allt hetare. Ett förslag är att införa ett skoterkort liknande det jaktkort som jägarna måste köpa för att få jaga.

Vissa kommuner lägger i dag hundra tusentals kronor, medan skoterklubbarna i andra kommuner i princip får göra jobbet helt ideellt.

Ett förslag för att lösa problemet är att införa ett skoterkort liknande det jaktkort som jägarna måste köpa för att få jaga.

– I egentligen alla föreningar försvinner det här frivilliga arbetet. Vi måste hitta ett sätt att finansiera det här, klubbarna går på knäna helt enkelt, säger Lars-Gunnar Lundvall, ordförande i Snöskoterägarnas riksorganisation.

Lars-Gunnar Lundvall bor i Jokkmokks kommun som den kommande vintern satsar 200 000, eller 38 kronor per invånare på underhåll av leder. Det kan jämföras med Gällivare och Luleå där kommunen lägger två kronor per invånare.

Ett par tusen mil skoterleder i landet kommer behöva underhållas i vinter beräknar Lars-Gunnar Lundvall, som menar att välpreparerade skoterleder höjer säkerheten markant. Dels genom att folk i större utsträckning åker där skotertrafiken passar bäst i samhällen.

Men också för att ojämna leder kan orsaka olyckor.

– Vi kan vända på det och jämföra med en landsväg. Där plogar vi bort snön på vägen. På skoterlederna samlar vi in snö till leden och fyller ut ojämnheter i marken. Trampar den så att den blir hård och hyvlar den så att den blir slät.

Underhållsjobbet är tidskrävande och kostar pengar, och i Åre kommun så har skoterklubbarna löst det med ett system där alla som åker på vissa utvalda leder måste betala en avgift, vilket har blivit lyckat.

Lars-Gunnar Lundvall tror på ett liknande nationellt system över skoterlänsgränserna. Ungefär som jaktkortet som alla jägare i Sverige måste köpa för att få jaga.

I helgen ska frågan diskuteras på ägarorganisationens årsmöte, men ordföranden tycker också att regeringen borde se över hur ett betalningssystem skulle kunna se ut. Men i dagsläget finns inga sådana planer.

– Skoterfolket är ganska van att bli skuffad ut på bron, det är bara att ta nya tag för att hitta nya samarbetspartners inom departementen som det berör, säger Lars-Gunnar Lundvall.

Nils Eklund
nils.eklund@sr.se