IF Metall: Vattenfall borde delas upp

Vattenfall borde delas upp i en svensk och en utländsk del. Den svenska delen borde koncentrera sig på att leverera el till låga priser i Sverige, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

Vattenfall ska behållas i statlig ägo, men delas i två delar säger Stefan Löfven.

– Man skulle kunna dela upp Vattenfall, en del som har sina operationer utomlands men en som har ett tydligt uppdrag att villkoren i Sverige, en säker energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser för industri i Sverige och för svenska elkonsumenter, säger Stefan Löfven.  

Stefan Löfven tycker att det är brist på konkurrens på den svenska elmarknaden med bara tre stora aktörer Fortum, Eon och Vattenfall.

Han vill att statligt ägda Vattenfall ska få nya direktiv att stimulera konkurrensen. Det ska ske genom lägre priser på el, både för industrin och konsumenterna säger han.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen gjorde inte heller tillräckligt för att styra Vattenfall, menar Löfven.

Idag är kraven bland annat att ge god vinst, men genom att bara sänka vinstkravet lite grann skulle de svenska elpriserna kunna bli lägre. Det skulle inte strida mot EU:s konkurrenskrav.

– Nej jag har svårt att se det. Om man ger likvärdiga villkor till de företag som verkar här på den marknaden som Vattenfall finns så ger man likvärdiga villkor oavsett om det är ett engelsk företag, ett kinesiskt företag eller ett svenskt företag. Poängen är att man ska öka konkurrensen och det ska inte göra med några subventioner utan förutsätts naturligtvis gå med vinst fortsättningsvis också.

IF Metalls förslag innebär också att den svenska elmarknaden helst inte ska kopplas samman ytterligare med grannländerna. Så länge det är brist på energi i till exempel södra Europa kommer priserna att drivas upp i Sverige om elmarknaderna blir helt sammanbyggda säger Stefan Löfven.

– När man skapar en sådan här marknad måste man se till konkurrensen fungerar och det blir till förmån för kunder, både industri och hushåll. Har man underskott på en del utav de marknaderna så blir det fel, då skapar du förutsättningar för energiföretagen att pressa upp priserna om det finns för lite el.

 – Innan man gör en sådan ihopkoppling måste man säkerställa att det finns ett överskott på hela den markanden och dit är det en bra bit kvar, säger Stefan Löfven.  


Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se