Statliga vd:ar fick stort lönelyft

Vd-lönerna i de tio största helstatliga bolagen steg i snitt 36 procent mellan 2004 och 2008. Under samma tid ökade de statsanställdas löner med knappt hälften, 15 procent, skriver Dagens Nyheter.

De största procentuella lönelyften fick SJ:s och Vattenfalls vd:ar med 66 procent.

Dagens Nyheters undersökning bygger på företagens årsredovisningar för 2004 och 2008 och räknar in fast och rörlig lön och förmåner, förutom pensionsförmåner.