Akademiledamöter sågar FP-förslag

Folkpartiets förslag om att engelska ska bli obligatoriskt redan i första klass möter hård kritik från bland andra Svenska Akademiens nuvarande och tidigare ständiga sekreterare, Peter Englund och Horace Engdahl.

Förslaget, som läggs fram för FP:s pågående landsmöte, bygger på en förenklad syn på språkinlärning, en övertro på engelskans betydelse och är ännu en onödig förstärkning av engelskans status i Sverige, skriver de två akademiledamöterna på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

De framhåller att det inte finns vetenskapliga belägg för att elever lär sig engelska bättre för att de börjar studierna i årskurs ett i stället för tre eller fyra.

Inlärningen av ett främmande språk underlättas om eleverna lärt sig läsa och skriva på det egna språket först, står det i artikeln som även undertecknats av lärare och en språkforskare.

Artikelförfattarna tycker att engelskan har fått för stark ställning i Sverige, på bekostnad av andra språk.