LFV säljer sex flygplatser

Luftfartsverket, LFV ska sälja sex av sina flygplatser till kommuner eller andra lokala intressen.

Luftfartsverket ska även delas upp i två delar; ett bolag ska sköter flygtrafiken och ett som driver de kvarvarande flygplatserna.

– Poängen med en bolagisering som genomförs först 2010 är att ge möjlighet för ett flygplatsbolag att arbeta på mer affärsmässiga villkor som ska gagna våra kunder flygbolagen och i slutändan också flygresenärerna, säger Luftfartsverkets presschef Per Fröberg.

På vilket sätt då?

– Affärsmässiga villkor: Vi kommer att kunna jobba mer på en öppen marknad, vi kommer att kunna köpa tjänster på en konkurrensutsatt flygtrafiktjänstmarknad till exempel, som förhoppningsvis kan leda till bättre priser och bättre villkor, säger Per Fröberg.

Bolagiseringen av Luftfartsverket påminner om den tidigare uppdelningen av SJ; där tågtrafiken las i ett bolag och spåren hamnade i Banverket.

Luftfartsverket lägger nu sina flygtrafiktjänster i ett separat Banverksliknande bolag, medan flygplatserna ska drivas i ett särskilt flygplatsbolag. Här hamnar tio flygplatser som pekats ut av regeringen som viktiga för ett nationellt basutbud. De övriga sex ägda flygplatserna ska säljas och det gäller de i Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Karlstad och Ängelholm.

Jönköpings flygplats har tidigare fått det här erbjudandet och där är ett avtal med kommunen redan klart.

Enligt Per Fröberg behöver avyttringen inte innebära att flygplatser läggs ned.

– Vi har flera exempel som Kalmar, Halmstad och Norrköping som har tagits över av regioner och kommuner, med mycket gott resultat, säger Luftfartsverkets presschef Per Fröberg.

På vilket sätt kan man säga att det blivit ett bra resultat?

– Att det finns ett stort regionalt och lokalt engagemang för de här flygplatserna, säger Per Fröberg.

Sören Granath
soren.granath@sr.se