Åtgärdsplan för kärnkraftverk håller inte

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är inte nöjd med den åtgärdsplan där Ringhals beskriver hur kraftverket ska lösa problemen med säkerhetstänkandet. (SR Göteborg)