Inger Arenander kommenterar

Björklund nämnde inte arbetslösheten

Valstrateger brukar säga att valen avgörs av vad partierna vill i framtiden, inte vad de har åstadkommit.

Folkpartiledaren och utbildningsministern Jan Björklund valde ändå att redovisa det han är nöjd med på områden som Folkpartiet ansvarar för i regeringen, utbildning och integration, men förbigick helt i sitt tal en av regeringens största svagheter inför det kommande valet, att arbetslösheten ökar, inte minskar.

I Folkpartiet, som fört mycket diskussion under senare år om sin så kallade kravliberalism, pågår debatten fortfarande om flyktingpolitiken, och vilka krav som ska ställas på människor som kommer hit från andra länder.

Diskussionen verkar mindre laddad än förut och partiledaren avbröts flera gånger av applåder när han talade om att Sverige har plats för ensamma flyktingbarn, att flyktingar ska komma in i Sverige med Arbetsförmedlingens hjälp, att det är de initiativkraftiga och modiga som kommer hit och de inte behöver omhändertas.

Jan Björklund gick också i opposition mot sig själv i några avsnitt. Han krävde till exempel en obligatorisk a-kassa och kallade det faktum att Sverige inte har någon sådan för ett stort svart hål i socialförsäkringarna.

Den borgerliga regeringen gick till val på att införa just en obligatorisk a-kassa, men har hittills misslyckats med det.

När de borgerligas förmåga att hålla ihop inte ifrågasätts på samma sätt längre, kan partierna kosta på sig att profilera sig tydligare.

Folkpartiet vill ändra i arbetsrätten enligt företagarnas önskemål, de vill sänka skatten mer för höginkomsttagare, de anser att kärnkraft skulle lösa en del av klimatproblemen, att Sverige ska gå med i Nato och vill ha ett mer federalistiskt EU.

Inget av det är ståndpunkter som kommer att locka rödgröna väljare över blockgränsen.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se