Sänkt åldersgräns för Twilight-film

Åldersgränsen för den nya filmen i Twilight-serien, New Moon, sänks till 11 år. Det har kammarrätten i Stockholm beslutat.

Enligt beslutet kan filmen godkännas för offentlig visning med en åldersgräns på 11 år utan vålla psykisk skada.

Statens biografbyrå beslutade tidigare att filmen skulle få 15-årsgräns. Efter protester överklagades beslutet av filmdustributören och nu sänks alltså åldersgränsen.