Polen: Stor besvikelse mot valprocedur

I Polen, landet som föreslog "casting" av kandidaterna, är besvikelsen stor att valet skedde bakom "fördragen ridå".

"Kan perestrojka lyckas utan glasnost", frågar sig Polens största dagstidning Gazeta Wyborcza eller, annorlunda uttryckt, kan EU reformeras under hemlighetsmakeri?

Den förra lettiska presidenten Vaira Vike-Freiberga säger att EU:s valprocedur bar likheter med den sovjetiska. Den hårdaste kritiken mot de gamla demokratierna i väst kommer alltså från de unga demokratierna i öst.

Mot de utsedda personerna finns ingen kritik. Polen har ju redan en av EU:s mäktigaste poster med förre premiärministern Jerzy Buzek som EU-parlamentets talman vilket kan förklara det vänliga tonfallet.

Ur polskt perspektiv är det viktigt med de transatlantiska förbindelserna och med EU:s utrikesminister från Storbritannien är goda USA-relationer garanterade.

Kjell Albin Abrahamson, Gdansk
kjell_albin.abrahamson@sr.se