Fakta om ungdomstjänst

Sedan snart tre år kan unga mellan 15 och 21 år dömas till ungdomstjänst som en fristående påföljd. Tidigare dömdes det ut i kombination med ungdomsvård.

Ungdomstjänst innebär att ungdomen ska göra oavlönat arbete i mellan 20 och 150 timmar.

Arbetet kan göras hos företag, inom kommunen eller ideella organisationer och föreningar.

I påföljden ingår också att ungdomen ska ha samtal som ska ändra inställningen till kriminalitet.

Det är socialtjänsten i kommunerna som ansvarar för att hitta arbetsplatser.

28 av 70 tillfrågade kommuner säger att de har svårt att få fram platser. Som skäl anges att arbetsgivare är oroliga för att ta emot unga som har begått brott, att kommunerna har för lite resurser för att ta fram platser, och att det är svårt att hitta företag som kan ta emot på kvällar och helger, eftersom de unga går i skolan på dagarna.

Väntetiderna för den som ska göra ungdomstjänst varierar mellan några veckor och flera månader.