Sanna Valapuro är 27 år och pensionerad

Antalet svenskar som är förtidspensionärer minskar, men bland unga ökar det. Sanna Valapuro i Stockholm har varit förtidspensionär i fyra år. (P3 Nyheter)