Svårlöst energiekvation för IEA

Tiden med låga oljepriser tycks vara förbi, i alla fall enligt energiorganisationen IEA:s årsrapport om energi och klimat, som chefsekonom Fitah Birol presenterade på ett energiseminarium i Stockholm i dag.

Man kan säga att IEA försöker lösa energiekvationen.

Frågan är vad som krävs för att världens energisystem ska utvecklas på ett sätt som är förenligt med klimatmålen, och samtidigt ger ekonomisk tillväxt och en levnadsstandard, som inte utvecklas bakåt och gör världen fattigare.

77 procent av världens energi produceras av fossilbaserade bränslen år 2030. Kina med sin mycket kraftiga tillväxt har också en lika snabb ökning av fossilförbränningen. Det hänger ihop.

I ett globalt perspektiv betyder det att länderna i OECD, de industrialiserade länderna, utom till exempel Kina och Indien, väntas minska sin fossilförbränning.

I-ländernas användning av olja och kol når sin topp när det gäller förbrukningen, enligt IEA. Priset väntas ligga högt, minst kring dagens nivå på 80 dollar per fat, och väntas öka.

Eran av billig olja är över.

När det gäller utvinningen pekar IEA, som ibland kallas för oljeklubben och talar för branschen, på att det krävs nya oljefält motsvarande fyra Saudiarabien, för att kunna leverera den olja som efterfrågas i världen fram till 2030.

Var finns de oljereserverna?

Det krävs en större andel energiproduktion som baseras på annat än fossilbränsle, alltså olja, kol och gas, för att ekvationen ska gå ihop. Ekvationen består dels av att hejda den globala uppvärmningen från sex grader till två grader till år 2030, och hålla koldioxidhalten i atmosfären under en viss nivå, högst 450 ppm/ekvivalent, och dels av att världens länder och folk ska få energi, för att världen inte ska bli fattigare.

IEA:s chefsekonom Fitah Birol menar att världen behöver fördubbla användningen av energiproduktion med noll koldioxidutsläpp.

I siffror betyder det från sex till tolv procent av den globala energiproduktionen. Störst effekt ger effektivisering av användningen.

CCS-tekniken, som bygger på att fossil bränns, men koldioxiden tas om hand och pressas ner under jord, ger lika mycket som den utbyggnad av kärnkraften som är planerad och nödvändig.

Elproduktion baserad på kärnkraft, vattenkraft, vind och biomassa måste öka. Kärnkraft och vindkraft kommer att öka mest, enligt IEA.

En redan hårt drabbad bilindustri har en stor utmaning de kommande åren om ekvationen ska gå ihop. I dag är det endast ett av 100 sålda fordon i världen som inte enbart drivs av fossilbränsle. År 2030 måste hälften av alla bilar vara sådana.

En positiv nyhet hade IEA med sig i dag, fast den blev visst redan känt i oktober, nämligen att utsläppen av koldioxid har minskat med tre procent i år, på grund av minskad användning i den globala lågkonjunkturen.

Det är första gången det sker sedan 1981.


Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se