FP följer regeringens energiuppgörelse

Folkpartiet beslutade på landsmötet att följa regeringens engergiuppgörelse och inte kräva fler kärnkraftverk än de tio reaktorer som enligt uppgörelsen kan ersättas med nya.

Förslag hade väckts på landsmötet om att verka för fler än tio.

Debatten landade i ett beslut om ett uttalande av landsmötet som säger att Sverige på lång sikt bör öppna möjligheter inte bara för att ersätta befintlig kärnkraft utan också vid behov öka antalet kärnkraftreaktor.