FP håller fast vid energiuppgörelse

Det blev en hård debatt om kärnkraften på Folkpartiets landsmöte. Det var folkpartisten Olle Schmidt som föreslog fler kärnkraftsreaktorer än de tio som regeringens energiuppgörelse vilar på.

– Jag tycker att det var ett bra beslut, men inte tillräckligt, när man sa att vi skulle kunna utveckla de tio kärnkraftverk som finns. Jag är dyster varje gång jag passerar Öresundsbron och ser dessa sarkofager i fjärran, sa Olle Schmidt.

Olle Schmidt vill riva upp beslutet om hur många kärnkraftsreaktorer Sverige ska ha i framtiden.

I regeringens energiuppgörelse ska Sverige även i fortsättningen ha högst tio reaktorer i drift, och nya får endast ersätta gamla uttjänta.

Olle Schmidt menar att tio reaktorer är för lite. Han sa också att med fler reaktorer kan Sverige hjälpa grannländerna runt Östersjön. Olle Schmidt fick stöd i debatten, men andra varnade för en stor konflikt i regeringen, med tanke på kärnkraftsmotståndet i Centerpartiet.

Landsmötet enades till sist om ett uttalande, att Sverige på lång sikt bör öppna möjligheter inte bara för att ersätta befintlig kärnkraft utan också vid behov öka antalet kärnkraftsreaktor.

Partiledaren Jan Björklund menar att uttalandet inte utmanar regeringens energiuppgörelse.

– Jag har uppfattat att till exempel Centerledaren säger att hon fortfarande är emot kärnkraft, men ändå accepterar denna uppgörelse. Det är så med oss i Folkpartiet också, vi hade kanske inte satt en sådan här begränsning på tio reaktorer om vi hade bestämt själva. Men självklart accepterar vi att stå bakom uppgörelsen.

Hur lång tid är "på lång sikt"?

– Det vet jag inte, men det är under helt överskådlig tid. Den energiuppgörelse vi har gjort är långsiktig, säger Folkpartiledaren Jan Björklund.


Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se