Kol oftast en dold sjukdom för många

Flertalet av dem som har den kroniska lungsjukdomen kol känner inte till det, visar en studie som gjorts i Uppsala. Av de som drabbats av kol hade inte ens vart tredje fall upptäckts i den vanliga vården.

Enligt underökningen, som omfattar 600 slumpvis utvalda män och kvinnor över 40 år, hade nästan var sjätte kol.

Forskaren Inga Sif Ólafsdóttir vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik anser att uppgifterna är alarmerande. Det är viktigt att upptäcka symtomen så tidigt som möjligt så att sjukdomen inte förvärras, säger hon till Upsala Nya Tidning.

Studien ska redovisas vid läkarstämman i Stockholm 25-27 november.

Kol, som är en förkortning för kronisk obstruktiv lungsjukdom, drabbar oftast rökare. Andnöd vid ansträngning, hosta och pip i bröstet är vanliga symtom.