Gruvexplosionen i Kina har krävt 87 liv

I Kina har antalet omkomna efter den explosion som inträffade i en kolgruva i fredags kväll stigit till 87. Fortfarande är 21 gruvarbetare instängda i gruvan, som ligger i nordöstra Kina.

Omkring 500 gruvarbetare befann sig enligt gruvbolaget under jord när explosionen inträffade, men de allra flesta lyckades ta sig ut. 

Enligt officiella kinesiska siffror t dog över 3 200 människor vid olyckor i kolgruvor förra året, men enligt andra uppgifter kan siffran vara avsevärt högre.