Fängelsebrist i Polen efter ny EU-lag

Fängelserna i Polen är fyllda till bristningsgränsen. Den nya EU-lagen som införs den första december, och som kräver en yta på minst tre kvadratmeter till varje intern, förvärrar problematiken ytterligare.

I inget annat EU-land finns procentuellt så många fångar som i Polen. I polska fängelser trängs 83 000 interner på ytor gjorda för 80 000 fångar. EU:s nya regel från den första december säger att varje intern ska ha en garanterad fängelseyta på minst tre kvadratmeter.

Den nya lagen medför att fångar måste släppas i förtid med amnesti eller att alla de 40 000 som redan dömts tillåts gå fria i väntan på att få avtjäna sina straff. Politikerna står rådvilla, de som talar för amnesti anklagas för mjukhet och de politiker som försöker skapa förståelse för att 40 000 straffade brottslingar går fria beskylls för slapphet.

Polska rättsvårdande myndigheter har bland annat tittat på Sverige och systemet med fotbojor men att skaffa elektroniska fotbojor till 40 000 kriminella går ingen finansminister med på. En polsk intern bakom lås och bok kostar dagligen samhället 200 kronor och på årsbasis 74 000 kronor.

Att bryta mot den nya EU-lagen är inte heller någon framkomlig väg. Polen har redan förlorat en rad processen vid Människorättsdomstolen i Strasburg och tvingats betala skadeståndsersättning till interner.

Det polska rättsväsendet har hamnat mellan hammaren och städet och allmänheten fruktar en ökning av kriminaliteten.


Kjell Albin Abrahamson, Gdansk
kjell_albin.abrahamson@sr.se