Somalia

Hårda strider mellan milisgrupper

I södra Somalia har den islamistiska milisen al-Shabab efter hårda strider intagit en stad som hållits av en tidigare allierad islamisk milis. Ögonvittnen talar om många döda på gatorna.

Al-Shabab behärskar nu stora delar av södra Somalia, liksom merparten av huvudstaden Mogadishu.

Al-Shababs hårda tillämpning av islamisk lag, med bland annat offentliga avrättningar, amputationer och spöstraff, har väckt avsky bland många somalier som i allmänhet utövar en moderat form av islam.