Israel

Viss optimism om att få fångne Shalit fri

Det har nåtts vissa framgångar i förhandlingarna för att få den tillfångatagne israeliske soldaten Gilad Shalit fri. Det sa Israels president Shimon Peres i en tv-intervju i går.

Uttalandet kom sedan Peres träffat Egyptens president Hosni Mubarak.

Shalit har hållits fången hos militanta palestinier sedan sommaren 2006, och i dag, måndag, väntas Hamasledare träffas för att diskutera ett förslag från en tysk medlare om att Shalit släpps fri i utbyte mot flera palestinska fångar.

En fångutväxling skulle enligt tv-kanalen kunna genomföras i slutet av månaden.