Samfund tar avstånd från utlänningslagen

En lång rad kyrkosamfund dömer ut den knappt fyra år gamla utlänningslagen. I ett manifest som presenteras i dag föreslår 28 kyrkor i Sverige ett tjugotal ändringar i lagen. Bland annat vill de stoppa avvisningstransporter av svårt sjuka asylsökande.

Ett annat krav är att asylsökande med ett aggressivt hiv-virus ska få stanna i Sverige om de inte har råd med mediciner i hemlandet, skriver Dagens Nyheter.

Rapporten bygger på 80 exempel från kyrkornas dagliga arbete. Bland undertecknarna finns ärkebiskop Anders Wejryd.