Bly och kadmium i Smålandsskogarna

Boende kring nuvarande och nedlagda glasbruk i Nybro och Emmaboda ska undersökas om deras hälsa påverkas negativt av miljögifter från bruken eller inte. (Vetenskapsradion)