Bolån

Länsförsäkringar i topp bland kunder

Uppdaterad: 08:53
Men storbankerna Swedbank och SEB hamnar i botten när Svenskt kvalitetsindex mäter hur pass nöjda bolånekunderna är med sina banker.

Men Länsförsäkringar har precis som förra året de nöjdaste bolånekunderna, följt av Handelsbanken och SBAB, när Svenskt Kvalitetsindex rankar kundnöjdheten på bolånemarknaden.

Bolånestudien baseras på cirka 3 500 intervjuer med privatkunder, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och bostadsföretag. Generellt ligger nöjdheten med branschen kvar på samma nivå som i fjol, visar studien. Dock har andelen klagande kunder ökat något, från sex till nio procent.

Svenskt Kvalitetsindex i siffror:

  • Länsförsäkringar får betyget 81,3 medan Handelsbanken inklusive Stadshypotek får 72,6 och SBAB får 71,8.
  • För Länsförsäkringar och Handelsbanken innebär det en förbättring jämfört med förra året, medan SBAB:s betyg har sjunkit från 74,1 till 71,8.
  • Nordea får betyget 69,5 medan SEB får 67,1 och Swedbank 67,2. Medel för branschen är 72,7.