Ökad optimism inom verkstadsindustrin

Det är betydligt positivare tongångar i verkstadsindustrin nu än i höstas, det visar verkstadsbarometern, som görs av konsultföretaget Pricewaterhousecoopers.

Hälften av verkstadsföretagen ser nu att vinsterna ökar under det kommande året. En klar ökning från i våras, då nio procent trodde på bättre vinster.

Vart femte företag säger också att exporten ökar, jämfört med vart tjugonde i våras.