Barn till högutbildade får högre betyg

Barn till föräldrar med gymnasie- eller högskoleutbildning får högre betyg när de går ut nian än barn till föräldrar som bara gått ut grundskolan.

Det genomsnittliga slutbetyget för elever med kortutbildade föräldrar har sjunkit ytterligare jämfört med förra året. Det visar den senaste statistiken över betygen i årskurs nio som skolverket publicerar idag.

Föräldrarnas utbildningsnivå är den bakgrundsfaktor som har störst betydelse för elevers slutbetyg i grundskolan. Betydelsen har också ökat under flera år. Under det senaste läsåret hade elever med föräldrar med grundskoleutbildning ett genomsnittligt meritvärde på 159,4. Motsvarande siffra året innan var 162,6.

För elever med minst en gymnasieutbildad förälder var det genomsnittliga meritvärdet 193,9. Det är en svag ökning jämfört med förra läsåret. För elever med minst en högskoleutbildad förälder var det genomsnittliga meritvärdet 231,4. Även för den elevgruppen har meritvärdet ökat svagt de senaste åren.