Apple nekar rökare datorhjälp

Datorkoncernen Apple har börjat neka garantireparationer av sina Macdatorer om användaren är rökare.

Apple hänvisar till att nikotin och tjära finns på en federal lista över hälsovådliga ämnen och att man inte vill utsätta sina medarbetare för hälsorisker.

Men hittills har bara två datoranvändare drabbats, skriver den amerikanska konsumentwebbplatsen consumerist.com.

En arg konsument menar dock att tobak inte nämns i garantin och att en rad vanliga ämnen, som exempelvis tvättsprit och kroppspuder också listas som hälsovådliga.

Apples pressavdelning har inte velat kommentera saken.