Hemvändande soldater ska få stöd

Svenska soldater utomlands har aldrig varit så utsatta som den svenska styrkan nu är i Afghanistan. Det säger försvaret som har förberett ett nytt stödprogram för att ta emot den grupp soldater som kommer hem på onsdag.

– Direkt när de kommer hem får de det här hemkomstpaketet som kan innebära antingen samtal i grupp eller samtal på individnivå, med någon av våra samtalsledare eller psykologer, säger försvarspsykologen Niklas Wisén.

– Just nu, specifikt för fs-17 kommer de som är i gruppsamtal också att följas upp med en individuell screening. Det är för att ta tempen på förbandet och se om det är någon som har behov av en extra uppföljning eller bedömning.

Sverige har cirka 450 soldater i Afghanistan. På onsdag kommer cirka 100 av dem hem, efter avslutad tjänstgöring.

Enligt försvaret har den svenska truppen i Afghanistan varit inblandad i 43 incidenter den senaste tiden. I hälften av fallen har det rört sig om hemmagjorda bomber. 18 gånger har de blivit beskjutna. I några fall har svenskarna tvingats besvara elden.

I oktober skadades fyra svenskar, två av dem allvarligt, när deras fordon körde på en sprängladdning.

Aldrig tidigare har svensk militär varit så utsatt som under tiden i Afghanistan, enligt försvaret.

När gruppen landar på onsdag kväll väntar tre psykologer. Ytterligare tio kan aktiveras med kort varsel.

Maria Jonsson Assander på försvarets personalavdelning, förklarar vad som är nytt i stödprogrammet.

– Det som är nytt nu för fs-17:s hemkomst, som vi har lagt till, det är en screening i form av en psykologintervju. En strukturerad intervju som syftar till att ytterligare identifiera dem som behöver hjälp.

Lotta Karlsmark
lotta.karlsmark@sr.se

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se