Många Skåne-barn är fattiga

Ingenstans i Sverige lever barn under så knappa ekonomiska omständigheter som i Malmö. Nästan 20 procent är fattiga, visar ny statistik. (SR Malmö)