Giftskandalen i Chile:

”Boliden har ett moraliskt ansvar”

Miljöminister Andreas Carlgren tycker att gruvföretaget Boliden har ett moraliskt ansvar för giftskandalen i Chile där hundratals människor drabbats av allvarliga skador efter att slam dumpats på en soptipp.

– Det är självklart att de som varit inblandade i detta från företagens sida, både i Sverige och i Chile, har ett viktigt moraliskt ansvar att ta, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).

Det handlar om export av miljöfarligt våtverksslam som gruvföretaget Boliden överlät till ett företag i Chile för återvinning i mitten av 1980-talet.

Företaget skulle utvinna bland annat bly, kvicksilver, arsenik och andra metaller ur slammet. Men så skedde aldrig. I stället dumpades slammet på en soptipp.

Hundratals människor som bor intill har nu drabbats av allvarliga skador till följd av att de utsatts för tungmetaller. Bland annat har barn som lekt på slagghögarna drabbats.

Den svenska statens inblandning handlar om att Naturvårdsverket godkände exporten. Men vad regeringen känner till så här långt så gällde tillståndet återvinning och inte dumpning i naturen.

Andreas Carlgren väntar nu på att Naturvårdsverket ska reda ut detaljerna i vad man gav tillstånd till.

– Jag har en förväntan på att Naturvårdsverket klargör vilken roll Naturvårdsverket har spelat. Med den information jag har hittills har man inte på något sätt gett tillstånd och det är naturligtvis avgörande.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se