Vattenfalls avtal gäller minst fem år

Uppdaterad: 16:52
Det omdiskuterade avtalet som gäller ansvarsfrågan för Vattenfalls tyska kärnkraftverk gäller i fem år. Det framgår av det hemliga avtalet som Ekot i dag har läst. Ändå hävdar Vattenfalls ledning att avtalet går att säga upp omedelbart.

– Det här avtalet är ju ett internt avtal i vår koncern och vi kan ju säga upp det när vi vill, om vi skulle vilja. Dock finner jag ingen anledning att säga upp det, säger Vattenfalls vd Lars G Josefsson.

Håller ni på och prövar om ni ska säga upp det?

– Nej.

Vattenfalls avtal är mellan moderbolaget och ett tyskt dotterbolag som har flera kärnkraftverk. Lars G Josefsson påpekar att avtalet inte är ett kärnsäkerhetsavtal utan ett ekonomiskt avtal.

Det ger Vattenfalls moderbolag möjlighet att styra dotterbolaget och hämta hem pengar från Tyskland. Det tecknades förra året.

I avtalet står det bland annat att moderbolaget ska kompensera varje årlig förlust som dotterbolaget gör.

Som en följd av det blir Vattenfalls moderbolag fullt ekonomiskt ansvarigt för de tyska kärnkraftverken. Vid en mycket allvarlig olycka skulle i värsta fall det kunna leda till en konkurs för hela Vattenfall.

Lars G Josefsson säger att han själv förstod riskerna med avtalet, men att styrelsen aldrig fick full information.

– I styrelsebehandlingen framfördes inte specifikt kärnkraftsolyckan som ett underlag för styrelsediskussionen.

Lars G Josefsson säger att Vattenfalls styrelse och även ägare, staten i form av näringsdepartementet och näringsminister Maud Olofsson, sedan många år vet att Vattenfall driver kärnkraftverk och att företaget därmed har ett stort ansvar för verksamheten. Därför ansåg inte Lars G Josefsson att någon extra information behövdes.

– Vi är ju kärnkraftsoperatör i Tyskland, och ägare i tre kärnkraftverk och ett som står still, ett som är nedlagt också. Det är klart att därmed är vi ju införstådda med de riskerna och beredda att ta de riskerna, säger Lars G Josefsson.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se

Karolina Lek
karolina.lek@sr.se