Mindre olja tvingar fram nya tekniker

Fortfarande är det full fart i den brittiska olje- och gasbranschen. Men källorna ute i Nordsjön ger inte lika mycket som tidigare. Det tvingar oljebolagen att utveckla tekniken för att kunna utvinna så mycket som möjligt ur olje- och gasreserverna.

Det är tufft för de som jobbar ute på oljeplattformarna i Nordsjön, speciellt så här års.

Det är betydligt svårare och dyrare att hitta och utvinna oljan och gasen där ute till havs i ett kallt klimat än i till exempel Saudiarabien.

I så gott som alla de stora lättast åtkomliga oljefälten i den brittiska delen av Nordsjön, the elephants, som de kallas, minskar produktionen för varje år.

Siktet är därför inställt på de områden där gasen och oljan är svårare att utvinna och för att det ska bli lönsamt så satsas det nu på att utveckla ny teknik och Aberdeen har blivit ett centrum för verksamheten.

Johan Prane
johan.prane@sr.se