Opelfacken oroliga för jobb i hemländerna

Efter beskedet att GM ska behålla Opel fortsätter oron kring jobben och tillverkningen av Opel i fabriker i Tyskland, Belgien, Spanien och Storbritannien.

Oron har gällt och gäller fortfarande på vilket sätt runt 10 000 jobb ska skäras bort i Opels fabriker och i vilka länder det ska ske.

Senaste draget är att EU-kommissionens industrikommissionär Guenter Verheugen riktar en varning till regeringarna i de länder där det finns Opel-fabriker.

Kommissionen vill hindra att det uppstår en tävlan där statliga subventioner blandas in som trumfkort och argument för att få behålla tillverkning och jobb.

På den punkten fanns redan tidigare kritik från kommissionen när Magna var på att ta över Opel och det fanns tecken på att Tysklands regering ville gynna tillverkningen i de tyska Opel-fabrikerna på bekostnad av Opel anläggningar i bland annat Belgien, Spanien och Storbritannien.

Däremot tycks inte kommissionen har några invändningar mot att GM på nytt utlyser en konkurrenstävling mellan Opels fabriker i de olika länderna, ungefär i stil med den tävling som pågick mellan den tyska Opelfabriken i Rüsselsheim och Saabs fabrik i Trollhättan.

Den gången satt de tyska och svenska facken i kläm. Samma visa kan vara på väg att upprepas i en ny kamp om jobben mellan till exempel tyska, polska och spanska fackliga företrädare, där det är oklart vilken eller vilka som förlorar

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se