Rekordmånga gruvor startas i Sverige

Trots finanskrisen så har det inte sedan 1940-talet varit så många gruvor på gång i Sverige som nu. Vid ett 15-tal fyndigheter har gruvbolag i dag fått klartecken av Bergsstaten att starta gruvor.

Det är dock inte alla som gläds åt det här. För Marika Lundgren i Älgträsk i Skellefteå kommun i Västerbotten så kommer Bolidens planerade guldgruva att innebära att familjen måste flytta.

– Vi som bor nära drabbas eftersom de har föreslagit att vägen och all tung trafik ska gå genom byn.

Familjens jakthundar och nysnön som faller är det enda som hörs i Älgträsk med sina sex hushåll.

– Vi har 14 invånare här.

Byn är rätt typisk för norra Sverige i dag. Det är framförallt här som gruvbolag har fått fortsatta bearbetningstillstånd de senaste åren, alltså där Bergsstaten har bedömt det sannolikt att bolaget kan börja bryta de mineraler som hittats.

Framförallt rör det sig om guld, koppar, silver, zink och bly.

I dag finns 15 verksamma gruvor i landet, och då 14 framtida som den i Älgträsk, som Bergsstaten har gett klartecken till.

– Jag tror att det aldrig någonsin i Sverige har varit så många nya gruvor på gång, i modern tid och efter andra världskriget, som just nu, säger bergmästare Jan Olof Hedström.

Det beror på högre malmpriser, att lagstiftningen har gjort det enklare för utländska bolag att komma hit och prospektera, men också för att utvecklingsländer har fått ett allt större behov av metaller, menar Bergmästaren.

– I ledningar, i vägar, i byggen och så vidare. Därför behöver vi mycket mer metaller i vår värld.

Antalet tillstånd för att leta efter mineraler i Sverige, prospekteringstillstånd, minskade visserligen förra året på grund av finanskrisen, men gruvor som är på gång har inte påverkats nämnvärt enligt Jan-Olov Hedström.

Tre har redan fått miljötillstånd för att få starta och ytterligare fyra har ansökt om det.

Klart är i alla fall att gruvnäringen kommer skapa fler jobb i framtiden, något som splittrar byborna i Älgträsk, berättar Marika Lundgren.

– Det finns naturligtvis de som är mer positiva och då kommer det med arbetstillfällen ofta upp till ytan. Men när man blir drabbad personligen och eventuellt behöver flytta så är det inte positivt, säger Marika Lundgren i Älgträsk.

Nils Eklund, Ekot i Luleå
nils.eklund@sr.se