Unionen:

Ökad stress när övertid förhandlas bort

Tjänstemannafacket Unionen är oroat över att allt fler tjänstemän avtalar bort övertidsrätten, mot exempelvis fler semesterdagar, utan att kunna bestämma mer över sin arbetstid.

Cecilia Fahlberg, Unionens ordförande, menar att det bidrar till att stressen på jobbet ökar.

– Kulturen och trycket och pressen är hård på tjänstemän i dag i Sverige. Där spelar lågkonjunkturen givetvis en ännu större roll eftersom man blir ännu mer rädd om sitt arbete. Man försöker och man kämpar lite till, säger Cecilia Fahlberg.

Enligt Unionen blir det allt vanligare att tjänstemännen avtalar bort att få betalat för övertiden, antingen i pengar eller i ledighet, och istället får högre lön eller extra semesterdagar.

I och för sig menar Unionen att det ofta fungerar bra, förutsatt att den som gör det i övrigt kan påverka sin arbetstid, exempelvis genom att komma senare på morgonen om man jobbar sent dagen innan.

Enligt Unionens årliga arbetsmiljöundersökning blir det dock också allt vanligare att även de som inte kan påverka arbetstiden på det sättet förhandlar bort övertidsrätten.

En fjärdedel har känt sig tvingade att gå med på arbetsgivarens förslag att förhandla bort övertiden.

Det bidrar till att öka stressen på jobbet, och risken för sjukskrivningar ökar.

Unionen tänker nu ta upp frågan i nästa års avtalsförhandlingar.

– Det jag tror att vi behöver föra till tydligare är att det också ska förutsätta den fria förläggningen av arbetstiden. Att det här kommer upp som ett så tydligt krav i en avtalsrörelse beror ju också på att man jobbar otroligt mycket och att det inte journalförs hur mycket arbetstid som läggs ned och att man också ser de här stressrelaterade problemen. Man är ständigt tillgänglig, ständigt uppkopplad, säger Cecilia Fahlberg, Unionens ordförande.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se